משאבי אוויר וסביבה

Homepage_pic7

זיהום אוויר הנו אחד מתוצרי הלוואי של פעילות תעשייתית, תחברותית וחקלאית. אתרים ואמצעי תחבורה שפולטים זיהום לאוויר נדרשים יותר ויותר לשלוט ברמות הזיהום בכדי למנוע קונפליקטים חברתיים, רגולטוריים ומשפטיים. חברת אביוטיקס מתמחה בייעוץ סביבתי בתחום איכות האוויר באמצעות מודלים מתקדמים המאפשרים בחינת תהליכים ופעיליות שיאפשרו התאמה לתקני הסביבה הקבועים בחוק.

שרותי החברה בתחום זה כוללים:

 – ביצוע סקרים והתאמה של תהליכים לצורך עמידה בתקני הסביבה.

 – ביצוע סימולציות לצורך בחינת אסטרטגיות אפשריות לטיפול בפליטות.

 – ביצוע סימולציות בשלבי התכנון ההנדסיים של תכניות להפחתת זיהום אוויר.

 – אפיון וזיהוי מקורות זיהום אוויר ומקורות ריח. 

ביצוע הערכות סיכונים.

–  ביצוע הערכות סיכונים.

–  ביצוע הערכות סיכונים.

בין לקוחותינו